Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге

назад
Төп функцияләре:

  • Башкарма хакимият органнарында хезмәткәрләр белән идарә итүнең нәтиҗәле системаларын оештыру буенча үз илебездәге һәм чит илләрдәге эш тәҗрибәсе турында мәгълүмат җыю һәм анализлау, транспорт комплексында актуаль булган кадрлар мәсьәләләрен хәл итү.
  • Министрлыкның граждан хезмәте вазыйфаларын биләү өчен кадрлар составын формалаштыру. Министрлыкның эчке резервы буенча мәгълүматлар базасын алып бару.
  • Министрлыкның тармак бүлекләрендә кадрлар ресурсларын стратегик планлаштыру буенча ярдәмче система оештыру.
  • “Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте турында” Татарстан Республикасы Законы нигезләмәләрен, граждан хезмәте турындагы башка федераль һәм республика законнарын һәм бүтән норматив хокук актларын тормышка ашыру хакында тәкъдимнәр әзерләү һәм күрсәтелгән тәкъдимнәрне министрга кертү.
  • Тармакка кадрлар әзерләүне планлаштыру һәм оештыру.
Аникина Ольга Валерий кызы
Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге
Аникина Ольга Валерий кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 291-91-30
Email:
Фәйзуллина Хәлидә Мансур кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 291-91-32
Email:
Милицкая Алина Владимир кызы
Телефон:
(843) 291-91-33
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International