Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2018 елның 28 апрелендәге 263 номерлы боерыгы «Региональ яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлы хуҗасы тарафыннан региональ йә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының башка автомобиль юллары белән кисешү һәм региональ йә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлының башка автомобиль юлына килеп кушылу корылмаларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, ремонтлау максатларында язмача рөхсәт бирү тәртибен һәм мондый рөхсәт бирү өчен кирәкле документлар исемлеген раслау турында»
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International